Doel

Studiecoaching-nj heeft zich tot doel gesteld permanent impulsen te geven tot 'leren leren'. Zij richt zich tot studerende jongeren, hun ouders, leerkrachten, schooldirecties en andere betrokkenen.

Nadine Janssens zet met Studiecoaching-nj de activiteiten van BEST Vlaams-Brabant vzw verder en kan dus terugvallen op bijna 20 jaar ervaring in het domein van het leren studeren.

Activiteiten

Naast het organiseren van cursussen voor jongeren en volwassenen, verzorgt Studiecoaching-nj op eenvoudige vraag van directies, oudercomit├ęs, leerkrachten of ouders ook de volgende activiteiten:

        * Thema-avonden rond 'leren leren' voor secundair of basisonderwijs.

          * 'Leren leren leren', navorming voor leerkrachten waarbij het didactisch handelen in functie van het 'leren leren' gesteld wordt.

           * Klasondersteuning rond 'leren studeren' voor secundair onderwijs.

 

Voor info-avonden of vormingen over opvoedingsthema's:

http://www.compaan-o.be